Vol 7, No 6 (2019)

Table of Contents

Applied mathematics

Roman Pirogov
1-6

Mathematical modeling of processes and systems

Robert Mayer
7-12
P. V. Khrapov, A. A. Loginova
PDF
13-16

Distributed computing and information management systems

М.А. Cherepniov
17-23
Ilya Gerasimov, Ivan Chizhov
24-29

Telecommunication technologies and computer networks

Izz Abboud, Muaayed Al-Rawi, Nasir Al-Awad
PDF
30-34

Theoretical Informatics and Computer Science

Aleksandr Podvesovskii, Ruslan Isaev
35-61
Fedor Krasnov, Mars Khasanov
62-66

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

P. Domashnev, V. Alexeev, T. Lavrukhina, O. Nazarkin
67-72
Vladimir Tregubov
73-80
Hendry - Pratama, Johanes Fernandes Andry
PDF
81-85
Alexander Klimov, Vasily Kupriyanovsky, Igor Ponkin, Marina Korol, Andrey Akimov
86-93
V.V. Nechaev, D.V. Minyaylo
94-100