Vol 10, No 9 (2022)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Boris Melnikov
1-11
Boris Melnikov, Vasily Dolgov
12-20
Temirlan Bidzhiev, Dmitry Namiot
21-31

Mathematical modeling of processes and systems

K.Z. Bilyatdinov
32-40
Olga Baranova, Nikita Goglev, Sergey Migalin, Oksana Mushtak
41-52

Applied mathematics

Evgeniy Zaripov, Sergey Plotnikov
53-61

Scientific Software in Education and Science

Kevin Hosea Widjaya, Wirawan Istiono
PDF
62-69
Vitaly Tikhvinsky, Vladislav Kholmogorov
70-74
Robert Maier
75-81

Modern programming issues

S.V. Kozlov, A. V. Svetlakov
82-89

Telecommunication technologies and computer networks

Dmitry Yakupov
90-98
Evgenia Trushkina, Dmitry Namiot
99-114
Manfred Sneps-Sneppe
PDF
115-125

Big data and their applications

Dmitry Namiot, Eugene Ilyushin
126-134
Dmitry Namiot, Eugene Ilyushin, Ivan Chizhov
135-147