Vol 6, No 7 (2018)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Boris Melnikov
PDF
1-5
V.K. Gulakov, K.V. Gulakov
6-14

Mathematical modeling of processes and systems

Dmitry I. Malyshev, Mikhail A. Posypkin, Larisa A. Rybak, Alexander L. Usov
15-20
Manfred Sneps-Sneppe
21-31

Distributed computing and information management systems

Aye Min Thike, S. Lupin, D. Fedyashin
32-38

Telecommunication technologies and computer networks

Nasir Al-Awad, Muaayed Al-Rawi
PDF
39-42
Aleksandr Tsarkov
43-49
Anna A. Semenovykh, Olga R. Laponina
50-56

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Manfred Sneps-Sneppe, Vladimir Sukhomlin, Dmitry Namiot
57-65
Vasily Kupriyanovsky, Oleg Grinko, Yuri Volokitin, Yuri Lipuntsov, Igor Ponkin, Pavel Kupriyanovsky
66-79