Vol 5, No 3 (2017)

Table of Contents

Applied mathematics

Dmitry Kats
1-9

Telecommunication technologies and computer networks

A.V. Ermakov, N.A. Sokolov
10-14
Muhanned AL-Rawi
PDF
15-18

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Vladimir Drozhzhinov, Vasily Kupriyanovsky, Dmitry Namiot, Sergey Sinyagov, Andrei Kharitonov
19-48
A.B. Korchagin, I.G. Lisikh, D.A. Nikiforov, R.L. Sivakov
49-55
Dmitry Namiot, Vasily Kupriyanovsky, Andrei Samorodov, Oleg Karasev, Dmitry Zamolodchikov, Natalia Fedorova
56-71
G.V. Bubnova, B.A. Levin
72-78
V.P. Kupriyanovsky, P.V. Kurenkov, G.V. Bubnova, O.N. Dunaev, S.A. Sinyagov, D.E. Namiot
79-99
Dmitry Zamolodchikov, Vasily Kupriyanovsky, Dmitry Namiot, German Sukonnikov, Natalia Fedorova, Petr Bubnov
100-116
Vasily Kupriyanovsky, German Sukonnikov, Oleg Dunaev, Natalia Fedorova, Pavel Kupriyanovsky, Dmitry Namiot
117-132