Vol 11, No 6 (2023)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Boris Melnikov
1-10
Sait Sharipov, Bulat Nutfullin, Narek Maloyan
11-28
Kamel Jafar, Panov Alexander
PDF
29-37
S.V. Karbovskiy
38-45
Tatiana Klimenko, Radmir Akzhigitov
46-66

Scientific Software in Education and Science

N.E. Andronova, O.V. Bondar', A.O. Borovkova, V.I. Borovkov, P.E. Grebenyuk, A.S. Gresserov, A.M. Chmutin, M.A. Chmutin
67-82
V.A. Kuznetsova, D.Y. Ilin, T.V. Belyaeva
83-91
M.G. Zhabitsky, K.V. Chernenko
92-99

Telecommunication technologies and computer networks

V.V. Charugin, A.N. Chesalin
100-106

Mathematical modeling of processes and systems

R.G. Bolbakov, S.V. Malichenko, Mordvinov V.A.
107-112
Mikhail Bazilevskiy
113-117
Daulet Ospanov, Dmitry Namiot, Oleg Pokusaev
118-128

Distributed computing and information management systems

Min Thu Khaing, S. Lupin, Aye Min Thike, D. Fedyashin
129-134

Big data and their applications

Dmitry Yakupov
135-162

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Sofia P. Korniukhina, Olga R. Laponina
163-174
Ekaterina A. Yudova, Olga R. Laponina
175-181
Aleksandr V. Belovodov, Olga R. Laponina
182-189
Sergey Kramarov, Natalia Rutta, Lyudmila Sakharova, Roman Usatiy
190-199