International Journal of Open Information Technologies

The International Journal of Open Information Technologies (INJOIT) is an all-electronic journal with the aim to bring the most recent and unpublished research and development results in the area of information technologies to the scientific and technical societies, and is published by the OIT Lab (Open Information Technologies Lab, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Lomonosov Moscow State University).


Vol 5, No 6 (2017)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Genady Ryabov, Vladimir Serov
1-5
Maria K. Gordenko, Sergey M. Avdoshin
PDF
6-11
O.S. Smirnova, V.V. Shishkov
12-15
A.I. Petrov, O.S. Smirnova, B.B. Chumak
16-19

Telecommunication technologies and computer networks

Ahmed Jabbar Abid
PDF
20-25
Cosmas Eko Suharyanto, Pastima Simanjuntak, Fergyanto E Gunawan
PDF
26-32

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Igor Sokolov, Vasily Kupriyanovsky, Dmitry Namiot, Vladimir Drozhzhinov, Andrey Bykov, Sergey Sinyagov, Oleg Karasev, Andrey Dobrynin
33-48
M.M. Pryanikov, A.V. Chugunov
49-55
Vasily Kupriyanovsky, Igor Sokolov, Gennady Talashkin, Oleg Dunaev, Aleksandr Zazhigalkin, Vladimir Raspopov, Dmitry Namiot, Oleg Pokusaev
56-75
Igor Sokolov, Manfred Sneps-Sneppe, Vasily Kupriyanovsky, Dmitry Namiot, Sergey Seleznev
76-93
Vasily Kupriyanovsky, Dmitry Yartsev, Andrei Kharitonov, Nikita Utkin, Danila Nikolaev, Vladimir Drozhzhinov, Dmitry Namiot, Yuri Volokitin
94-108
Tatyana Petukhova, Irina Minina
109-116