Vol 7, No 8 (2019)

Table of Contents

Mathematical modeling of processes and systems

Tatyana Zubova, Boris Melnikov, Aleksandr Soldatov
1-8
Ilia Pankratov
PDF
9-13
Nikita Bagrov, Dmitry Denisov
14-25
Svetlana Stepanenko
26-31
P. V. Khrapov, V.V. Kaniber
32-43

Telecommunication technologies and computer networks

Muhanned AL-Rawi
PDF
44-47
Manfred Sneps-Sneppe, Dmitry Namiot
PDF
48-58

Applied mathematics

Sergey Dukhnovskii
59-64
А.Y. Gorchakov
65-69

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Vasily Kupriyanovsky, Alexander Klimov, Igor Sokolov, Oleg Pokusaev
70-86
Igor Ponkin, Vasily Kupriyanovsky, Alena Redkina, Ekaterina Semenova, Dmitry Ponkin, Oleg Grinko
87-93
N.A. Naraliyev, D.I. Samal
94-104
Eugenia Namiot
PDF
105-108