Analysis of models and principles of system modeling for solving a multi-criteria decision-making problem

T. Astakhova, S. Krivonogov, A. Romanov

Abstract


In the current conditions of the development of the information society, the problem of the formation of high-quality decision-making among the proposed alternatives is one of the priorities, due to the fact that this area of human activity is due to a significant semantic load for the decision-maker, since the simulated procedures of complex structured analysis are associated with many aspects of management such as: analysis, management, delegation, planning, distribution, reflection, etc. System Waste as part of multi-criteria analysis, is repelled by the total set of techniques and methods for constructing complex structured study. The following mathematical modeling methods are considered in the work: the AHP method, the decision matrix method of G. S. Pospelov, the PATTERN method, the information approach of A. A. Denisov. The process of making complex structured decisions related to the complexity of perception and implementation in solving specific practical problems, in view of the large share of subjectivity and uncertainty of simulated operations, is investigated. The basic concepts of decision theory and related aspects of the synthesis of quality decisions are presented. Within the framework of the indicated parameters of decision theory, a sequence of procedures for organizing the solution of a complex structured decision-making problem is proposed. In the form of the work performed, the principles of mathematical modeling and the methods of mathematical research, as well as the application of a systematic approach to solving the decision-making problem are considered. On the basis of which, a complex of system models of multicriteria analysis has been formed, which allows performing expert analysis in solving a specific practical problem.


Full Text:

PDF (Russian)

References


Babina O. I. “Sravnitel'nyy analiz imitatsionnykh i analiticheskikh modeley” [Comparative analysis of simulation and analytical models], Imitatsionnoye modelirovaniye. Teoriya i praktika [Simulation modeling. Theory and practice]. SPb: Tsentr tekhnologii sudostroyeniya i sudoremonta (Sankt-Peterburg), 2009, pp. 73–77.

Burda A. G., Burda G. P. Ekonomiko-matematicheskiye metody i modeli [Economic and mathematical methods and models]. Kuban. gos. agrar. un-t. Krasnodar, 2015. 178 p.

Vovk I. G. “Matematicheskoye modelirovaniye v prikladnoy geoinformatike” [Mathematical modeling in applied geoinformatics], Vestnik SGUGiT (Sibirskogo gosudarstvennogo universiteta geosistem i tekhnologiy), 2012, no1 (17), pp. 94–103.

Volkova V. N., Chernen'kaya L. V., Mager V. Ye. “Klassifikatsiya modeley v sistemnom analize” [Classification of models in system analysis], Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Informatika. Telekommunikatsii. Upravleniye, 2013, no3 (174), pp. 33–43.

Volkova V. N., Denisov A. A. Teoriya sistem i sistemnyy analiz [System theory and systems analysis]. 2-ye izd., pererab. i dop. M.: Izdatel'stvo Yurayt, 2014, 616 p.

Volokobinskiy M. YU., Pekarskaya O. A., Razi D. A. “Prinyatiye resheniy na osnove metoda analiza iyerarkhiy” [Decision making on the basis of the hierarchy analysis method], Vestnik finansovogo universiteta, 2016, №2 (92), pp. 33–42.

Voronin A. A., Gubko M. V., Mishin S. P., Novikov D. A. Matematicheskiye modeli organizatsiy [Mathematical models of organizations]. M.: LENAND, 2008, 360 p.

Gar'kina I. A., Danilov A. M. “Prilozheniya teorii sistem k upravleniyu strukturoy i svoystvami kompozitov” [Applications of systems theory to control the structure and properties of composites], Vestnik SibADI, 2013, №5 (33), pp. 58 ‒ 63.

Zhuk M. A., Sal'nikov S. I. “Ob"yektno-protsessnyy podkhod k modelirovaniyu arkhitektury virtual'nogo konsaltingovogo predpriyatiya” [Object-process approach to modeling the architecture of a virtual consulting enterprise], Vestnik OGU, 2014, no8 (169), pp. 84 ‒ 88.

Zvyagin L. S. “Sistemnyy analiz i postroyeniye modeley” [System analysis and model building], Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk, 2014. no10. pp. 146–150.

Nabatova D. S. Matematicheskiye i instrumental'nyye metody podderzhki prinyatiya resheniy [Mathematical and instrumental methods of decision support]. M.: Izdatel'stvo Yurayt, 2019, 292 p.

Pogozhikh N. I., Sofronova M. S., Panasenko D. P. “Sposob preobrazovaniya mnozhestva vozmozhnykh resheniy v teorii prinyatiya resheniy” [A method for transforming the set of possible decisions in decision theory], ScienceRise, 2017, no1 (41), pp. 77–81.

Saati T. L. Prinyatiye resheniy. Metod analiza iyerarkhiy [Decision Making. Hierarchy Analysis Method]. Per. s angl./nauch. red.: R. G. Vachnadze. M.: «Radio i svyaz'», 1993. 278 p.

Samotina S. A., Potapova Ye. V. “Prinyatiye upravlencheskikh reshenii v usloviyakh neopredelennosti” [Adoption of managerial decisions in the face of uncertainty], Innovatsionnaya ekonomika: informatsiya, analitika, prognozy, 2011, no1, pp. 3–4.

Sinchukov A. V. “Sovremennnaya klassifikatsiya matematicheskikh modeley” [Modern classification of mathematical models], Innovatsionnaya nauka, 2016, no3-1, pp. 214–215.

Solntseva G. N. “Prinyatiye resheniya i resheniye problem: sootnosheniye ponyatiy i psikhologicheskikh zakonomernostey” [Decision making and problem solving: correlation of concepts and psychological patterns], Mir psikhologii, 2016, no4 (88), pp. 121–131.

Khalin V. G. Teoriya prinyatiya resheniy [Decision theory]. Pod red. V.G. Khalina. M.: Izdatel'stvo Yurayt, 2019. 250 p.

Grigoroudis E., Orfanoudaki E., Zopounidis C. “Strategic performance measurement in a healthcare organisation: A multiple criteria approach based on balanced scorecard”, Omega, 2012, no40(1), pp. 104-119.

Sehra S. K., Brar D., Singh Y., Kaur D. “Multi criteria decision making approach for selecting effort estimation model”, arXiv preprint arXiv:1310.5220, 2013.

Ševčenko G. Statybos investicinių sprendimų rizikos valdymas: Diss. VGTU leidykla “Technika”, 2015, 186 p.

Valiris G., Chytas P., Glykas M.”Making decisions using the balanced scorecard and the simple multi‐attribute rating technique”,Performance Measurement and Metric, 2005.

Ustinovičius, L., Łoniewski, K. “Verbal'nyy analiz resheniy” [Verbal decision analysis], Ekonomia i Zarządzanie, 2013, no5(2), P. 212–229.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Abava  Кибербезопасность MoNeTec 2024

ISSN: 2307-8162